Nieuws

Attesten voor verkoop
13-08-2021

Welke attesten heb je nodig bij de verkoop van een huis?

Bij de verkoop van een woning komt veel kijken. Het is belangrijk dat de koper weet wat hij koopt en waar zijn geld naartoe gaat. Daarvoor moet je een aantal documenten en attesten voor kunnen leggen. Wij sommen ze even voor je op:

Eigendomstitel of notariële aankoopakte

De notariële aankoopakte toont aan dat jij effectief de eigenaar bent van de woning.

De notaris bewaart het originele document. Als je deze notaris niet meer terugvindt kan je terecht bij het registratiekantoor van je provincie.

Bodemattest

Een bodemattest toont aan dat de grond waarop de woning staat al dan niet verontreinigd is.

Dit attest moet aangevraagd worden bij de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Meestal gebeurt dit door de notaris.

Gegevens over overstromingsgevaar

Informatie over overstromingsgevoeligheid laten weten of er overstromingsgevaar is in het gebied van de woning.

Dit moet vooraf vermeld worden in de verkoopadvertentie en daarna ook in de verkoopakte opgenomen worden.

Deze documenten kan je bemachtigen via het geoloket.

Kadastraal plan en uittreksel

Bij een woningverkoop moet de eigenaar in het bezit zijn van de nodige perceelgegevens uit het kadaster. Deze toont bijvoorbeeld de grenzen van het perceel en de verschillende constructies.

Dit uittreksel kan je aanvragen bij het kadaster.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Een energieprestatiecertificaat toont aan hoe energiezuinig een woning is aan de hand van een score. Hoe lager, hoe energiezuiniger.

Dit certificaat kan je aanvragen bij een erkend keurder. Je moet in het bezit zijn van een certificaat voordat je woning te koop staat. Het certificaat blijft 10 jaar geldig.

Keuring elektrische installatie

Een keuringsattest van de elektriciteit toont aan of de elektriciteit aan de normen voldoet of niet. Het attest is verplicht bij een verkoop, maar het mag negatief zijn. De koper van de woning is hier dan van op de hoogte en zal de elektriciteit in orde moeten brengen en opnieuw laten keuren binnen 18 maanden na de aankoop van de woning.

Dit attest kan je aanvragen bij een erkend keurder en blijft 25 jaar geldig, zo lang er geen fundamentele ingrepen zijn gedaan aan de elektriciteit.

Stedenbouwkundig uittreksel

De verkoper is verplicht om de koper te informeren over stedenbouwkundige info bijvoorbeeld zoals bouwovertredingen, verkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Dit uittreksel kan je aanvragen bij de gemeente en mag niet ouder zijn dan 1 jaar bij verkoop.

Postinterventiedossier

Bij de verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, moet een postinterventiedossier meegegeven worden.

Dit dossier bevat technische gegevens over de opbouw, de structuren en de materialen van het gebouwd.

Dit dossier moet aangevraagd worden bij de aannemer of architect die de werken heeft uitgevoerd en gaan levenslang mee met het gebouw.

Certificaat voor de stookolietank

Als de woning nog wordt verwarmd met mazout, moet de stookolietank aan wettelijke bepalingen voldoen. Dit is om zeker te zijn dat de bodem niet verontreinigd kan worden.

Na controle van de stookolietank ontvang je een certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd.

 

Hoor jij het al donderen in Keulen? Maak je geen zorgen! Wij nemen het graag van je over. Zo kan jij je focussen op wat belangrijk is en vol goede moed uitkijken naar de verhuis. Contacteer ons vandaag nog!