Nieuws

Informatieplicht omtrent overstromingsgevoeligheid
20-08-2021

Informatieplicht omtrent overstromingsgevoeligheid

Vanaf 2013 zijn vastgoedmakelaars verplicht geïnteresseerde kandidaat-kopers actief te informeren over de mogelijke overstromingsgevoeligheid van een pand of grond.

Al vanaf de publicatie van het onroerend goed moet de informatie vrijgegeven worden en wordt via een waterparagraaf ook opgenomen in de vastgoedakte.. Zo is de koper of huurder vanaf moment 1 op de hoogte van het eventuele risico en komen ze niet voor onaangename verrassingen te staan. In overstromingsgevoelige gebieden is de kans op wateroverlast en – schade hoger en gelden daardoor vaak ook specifieke bouwverplichtingen of – beperkingen.

In 2016 is de informatieplicht opnieuw geëvalueerd aan de hand van een bevraging van vastgoedmakelaars en notarissen. Er is toen beslist om enkele wijzigingen aan de richtlijnen uit te voeren.

1 januari 2017 zijn de richtlijnen voor de informatieplicht dan ook aangepast. Vanaf dan moet het symbool voor overstromingsgevoeligheid enkel nog vermeld worden bij de publiciteit van vastgoed dat in ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’ ligt. Dat zijn gebieden die recent overstroomd zijn, gecorrigeerd op basis van de hoogteligging, aangevuld met de gemodelleerde overstromingsgebieden met middelgrote kans (d.w.z. een herhalingsperiode van 100 jaar).

De regels van 2013 vervallen dus voor onroerend goed dat niet onder ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’ valt. De schriftelijke vermelding van vastgoed in mogelijk overstromingsgevoelig gebied blijft wel verplicht. Je kan de nieuwe richtlijnen raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

In 2019 is er opnieuw een studie aangevraagd om te onderzoeken of rekening kan worden gehouden met beschermende maatregelen aan het pand of perceel, die het risico op overstroming ernstig indijken. Dit omdat er opgemerkt werd dat grote gebieden ingekleurd werden als mogelijk overstromingsgevoelig gebied, terwijl het feitelijk risico op overstromen van de gebouwen bijzonder klein is. Door het pand toch aan te duiden als overstromingsgevoelig daalde zowel het aantal geïnteresseerde kandidaat-kopers, maar ook de waarde van het goed.

Het ontwerp van voorstel dat goedgekeurd werd door CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid), verdeelt de overstromingskans in 4 scores:

  • niet overstromingsgevoelig (score A),
  • valleigebied (score B),
  • kleine kans op overstromingen (score C)
  • en middelgrote overstromingskans (score D).

Score D komt overeen met de huidige ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’. De score wordt automatisch berekend aan de hand van de beschikbare overstromingskaarten en wordt mee opgenomen in het overstromingsrapport.

Als de eigenaar niet akkoord gaan met hun score of aanpassingen aan hun woning gedaan hebben (die zorgen voor minder waterschade) kunnen op eigen initiatief beroep doen op een deskundige.

Weten of jouw onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt? Kom er achter via http://www.vmm.be/water/overstromingen/watertoets.